Privacyverklaring Mondmaskerstore.nl

Hieronder vind je de beschrijving van ons privacy beleid dat in overeenstemming is met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Mondmaskerstore.nl, onderdeel van MMD, KvK nummer 14630385 en gevestigd aan de Bergerstraat 37, 6226 BA in Maastricht, is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking omschreven in deze Privacyverklaring.

Doel

Mondmaskerstore.nl verwerkt je persoons- en bedrijfsgegevens met het volgende doel:

 • ten behoeve van het plaatsen, afhandelen en bezorgen van een bestelling in onze webshop
 • je aangeeft dat je onze nieuwsbrief wilt ontvangen
 • je ons tijdens een bijeenkomst of vergelijkbare actie jouw gegevens hebt verstrekt
 •  

Persoons- en bedrijfsgegevens

 • Voor het plaatsen van een bestelling hebben we bepaalde gegevens nodig om de bestelling te kunnen bezorgen en jou op de hoogte te houden over je bestelling. Om dit in goede banen te leiden verzamelen wij de volgende gegevens:
 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Betaalgegevens

Deze gegevens hebben wij nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met ons hebt afgesloten. Je bent niet verplicht om jouw persoons- en bedrijfsgegevens te delen maar zonder deze informatie kunnen wij niet aan de slag.

Doorgeven van gegevens
Het komt voor dat we gegevens moeten doorgeven aan bedrijven of mensen die werkzaamheden voor ons uitvoeren. Wanneer je daar geen bezwaar tegen hebt gemaakt, verstrekken we deze partijen jouw gegevens, uitsluitend ten behoeve van het uitvoeren van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiligen van gegevens

Mondmaskerstore.nl neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw informatie en in het bijzonder jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle bestellingen via onze website verlopen via een middels SSL beveiligde verbindingen. Hetzelfde geldt ook voor alle communicatie van en naar jou hieromtrent.

Bewaren van gegevens
De duur van het bewaren van jouw gegevens hangt af van de situatie. Als je een offerte hebt aangevraagd, maar daarna geen klant bent geworden, worden de gegevens 1 jaar bewaard. Indien je wel klant bent geworden, dan worden de gegevens 7 jaar opgeslagen alvorens deze worden verwijderd. Dit is de termijn die is voorgeschreven door de Belastingdienst.

Jouw rechten
Elke klant mag op ieder moment een verzoek indienen om: 

 • de eigen persoons- en/of bedrijfsgegevens in te zien
 • de eigen persoons- en/of bedrijfsgegevens te wijzigen, indien daar een reden toe is
 • de eigen persoons en/of bedrijfsgegevens te wissen
 • het gebruik van de eigen persoons en/of bedrijfsgegevens te beperken
 • bezwaar te maken tegen het verzamelen en gebruiken van jouw gegevens
 • jouw eigen persoons en/of bedrijfsgegevens te verstrekken
 • jouw persoons en/of bedrijfsgegevens aan iemand anders te geven 

 

Als je van één van deze rechten gebruik wilt maken, stuur dan een e-mail naar info@mondmaskerstore.nl

Verder mag iedere klant te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien men van mening is dat er niet zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoons en/of bedrijfsgegevens.